نمایشگاه صنایع دستی و سوغات لتکا

به لتکا خوش آمدید

رویایی از جنس ایران

به لتکا خوش آمدید

رویایی از جنس ایران

محصولات

من عاشق باغچه ای کوچیک بودم تا توی اون گشت و گذار کنم و از هر چی که به ذهنم ،میرسه یه دونه ازش توی این باغچه بکارم و از محصولش استفاده کنم و بقیشو به کسایی که مشتاقشن بفروشم و با درآمدش دوباره محصولات متنوع تری رو به عمل بیارم و لذت داشتن اون محصولات و شادی و احساس امنیت جسمی و روانی، رو برای خودم به ارمغان بیارم و حالمو خوب کنم .

با خودم گفتم: اگه این باغچه ی کوچیک و محصولاتش میتونن اینقدر منو خوشحال کنن ، پس برای خیلیایه دیگه که تولید میکنن و یا مصرف میکنن ،هم میتونن شادی به سوغات بیارن باغچه کوچیک در فرهنگ طبری لتکا ” نامیده میشه.

من عاشق باغچه ای کوچیک بودم تا توی اون گشت و گذار کنم و از هر چی که به ذهنم ،میرسه یه دونه ازش توی این باغچه بکارم و از محصولش استفاده کنم و بقیشو به کسایی که مشتاقشن بفروشم و با درآمدش دوباره محصولات متنوع تری رو به عمل بیارم و لذت داشتن اون محصولات و شادی و احساس امنیت جسمی و روانی، رو برای خودم به ارمغان بیارم و حالمو خوب کنم .

با خودم گفتم: اگه این باغچه ی کوچیک و محصولاتش میتونن اینقدر منو خوشحال کنن ، پس برای خیلیایه دیگه که تولید میکنن و یا مصرف میکنن ،هم میتونن شادی به سوغات بیارن باغچه کوچیک در فرهنگ طبری لتکا ” نامیده میشه.